Skip to main content

Detail autority

sociálně ohrožené skupiny
Jiný tvar jména: sociálně slabé skupiny
Jiný tvar jména: sociálně znevýhodněné skupiny
Jiný tvar jména: znevýhodněné skupiny
Jiný tvar jména: rizikové skupiny
Jiný tvar jména: handicapované skupiny
Jiný tvar jména: skupiny sociálně ohrožené
Jiný tvar jména: skupiny sociálně slabé
Jiný tvar jména: skupiny sociálně znevýhodněné
Jiný tvar jména: skupiny znevýhodněné
Jiný tvar jména: skupiny rizikové
Jiný tvar jména: skupiny handicapované
Jiný tvar jména: Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
Jiný tvar jména: marginální skupiny
Jiný tvar jména: podporované zaměstnávání
Jiný tvar jména: sociální vyloučení
Jiný tvar jména: sociálně ohrožené rodiny
Jiný tvar jména: tréninkové zaměstnávání
Jiný tvar jména: bezdomovci
Jiný tvar jména: chudí
Jiný tvar jména: nezaměstnaní
Jiný tvar jména: osoby se zdravotním postižením
Jiný tvar jména: osoby společensky nepřizpůsobené
Jiný tvar jména: žebráci

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě