Skip to main content
Showing records 1-38 from total 38.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
KN
Ziegler, Jozef Liboslaw
Jana Amosa Komenského Umění kazatelské, gež po stu sedmdesáti dwau letech z rukopisu wybral, a poprwé wydal Jozef Liboslaw Ziegler / Ziegler, Jan Amos Komenský
123
1
KN
Čapek, Emil, 1880-1960
Jana Amose Komenského výchovný odkaz : dvě studie / E. Čapek
1957
1
KN
Patočka, Jan, 1907-1977
Komeniologické studie : soubor textů o J. A. Komenském
1
1997
1
KN
Čapek, J. B.
Duch a odkaz československé reformace / J. B. Čapek
1951
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek I ; Jan Patočka a kolektiv /
Jan Amos Komenský

1
1958
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek II, Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských ; Jaromír Kopecký a kolektiv /
Jan Amos Komenský

2
1960
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Vybrané spisy Jana Amose Komenského : Nejnovější metoda jazyků. 3. díl /
Jan Amos Komenský

3
1964
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Vybrané spisy Jana Amose Komenského : Výbor z Obecné porady o nápravě věcí lidských a z Věcného pansofického slovníku. 4. sv /
Jan Amos Komenský ; redaktor Otokar Chlup

4
1966
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. 5., výbor ze spisů o filosofii a přírodě /
Jan Amos Komenský

5
1968
1
KN
Polišenský, Josef, 1915-
Jan Amos Komenský a jeho doba / Josef Polišenský
1963
1
KN
Černý, Josef
Hlasatel lidskosti a učitel vyššího života Jan Amos Komenský / Josef Černý
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Obecná porada o nápravě věcí lidských. II. svazek /
Jan Amos Komenský ; překladatel Jaromír Červenka, a kol.

2.
1992
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské / Jan Amos Komenský
1945
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Wielka dydaktyka / Jan Amos Komeński ; překladatel Krystyna Remerowa
1956
1
KN
Krasnovskij, Archip Alexejevič
Jan Amos Komenský / Archip Alexejevič Krasnovskij ; překladatel Ladislav Vacata, Vladimír Vymětal, a kol.
1955
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Pansofický vychovatel : Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou / Jan Amos Komenský ; překladatel Jan Patočka = Scholarum reformator pansophicus
1956
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský
1992
2
KN
Tkadlec, Jozef
Poutník, jenž se vrací : tři obrazy ze života Jana Amose Komenského rozvržené ve tři stupně školy podnebeské: přírodu, návrat v sebe, království boží / Jozef Tkadlec
1942
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Dvojí poselství k českému národu : Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Smutný hlas / Jan Amos Komenský
1970
1
KN
Smetánka, Bohumil, 1902-1942
Poutník : život a dílo J.A. Komenského / Bohumil Smetánka
1948
1
KN
Straka, Josef
Osmero školních řečí o J. A. Komenském / Josef Straka
1930
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Vševýchova : Pampaedia / Jan Amos Komenský ; překladatel Josef Hendrich
1948
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Informatorium školy materskej / Jan Amos Komenský ; překladatel Slavo Čebratský
1892
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský
1964
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Moudrost starých Čechů / Jan Amos Komenský :
za zrcadlo vystavená potomkům

1954
2
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Polnice milostivého léta pro národ český / zvěstující zarmouceným potěšení, lkajícím radost, zajatým vysvobození, rozptýleným shromáždění ; překladatel Pavel Josef Chráska
1945
3
KN
Riedel, Otto
Der Zukunft verschworen : Streifbilder aus dem Leben und geistlichen Wirken des Jan Amos Comenius / Otto Riedel
1975
1
KN
Říčan, Rudolf
Jan Amos Komenský : muž víry, lásky a naděje / Rudolf Říčan
1970
2
KN
23
Trojan, Jakub S., 1927-
Idea lidských práv v české duchovní tradici / J.S. Trojan
2002
1
KN
Kvačala, Jan
J. A. Komenský : jeho osobnost a jeho soustava paedagogické vědy / Jan Kvačala ; překladatel R. Augenthaler
1921
1
KN
Jan Ámos Komenský a jeho odkaz národům Evropy : Dny smíření 2002
2002
2
KN
Jan Amos Komenský Comenius und sein Werk
1
KN
Hanuš, Miroslav
Osud národa / Miroslav Hanuš
1967
1
KN
Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : Acta Comeniana
1964
1
KN
Šmaha, Josef
Comenius als Kartograpf seines Vaterlandes / Josef Šmaha ; překladatel Karl Bornemann
1892
1
KN
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Dvéře jazyků odevřené / Jan Amos Komenský ; předmluva Martin Steiner
2003
1
KN
Gantner, Ivan
Pamätnica k 15. výročiu zriadenia Nadácie Jana Amosa Komenského / Ivan Gantner
2007
1
KN
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
1

Actions

RSS

Facets

[Loading...]